ซีเทครับประกันความสุข เรียนสนุก ไม่มีการบ้าน มีรายได้ระหว่างเรียน เงินเดือนร่วมหมื่นกว่าบาท(ขึ้นกับสาขาที่เลือก) หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย การันตีมีงานทำ สนับสนุนความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นรำ เกมเมอร์ กีฬา เรียนและเล่น เมื่อนักเรียนมีความสุข อาจารย์ก็มีความสุข
DVT ทวิภาคี

ได้งาน ได้เงิน มีรายได้สูงสุด 180,000.- (บางสาขา) สถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในกรุงเทพฯ และในนครราชสีมา มีทั้งบริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม ปวช. และ ปวส.

ภาคสมทบ

เลือกเรียนตามวันหยุด เพิ่มรายได้ เพิ่มวุฒิการศึกษา รับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

ภาคปกติ

สาขาที่เปิดสอน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจีสติกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทำความรู้จัก C-TECH

MOU สถานประกอบการชั้นนำ

C-TECH MOU สถานประกอบการชั้นนำ มีอีกมากมาย

ได้งาน ได้เงิน มีรายได้สูงสุด 180,000.- (บางสาขา) สถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในกรุงเทพฯ และในนครราชสีมา มีทั้งบริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม